Normy EKG/ONZ

Aktualna treść norm EKG/ONZ w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim jest dostępna na stronie:

http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.htm