Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów

Od marca wprowadziliśmy opcję dostaw popołudniowych wg poniższego schematu

    Standardy dostaw popołudniowych, aby realizacja nastąpiła tego samego dnia:
  • zamówienia prosimy przesyłać do biura najpóźniej do godz. 11.00,
  • dostawy będą realizowane w godzinach 14.00-18.00,
  • minimum logistyczne to kwota 300zł netto,
  • dostawy będą realizowane od poniedziałku do soboty włącznie.

Norma handlowa dla bananów

Norma handlowa dla bananów

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1333/2011

ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:336:0023:0034:PL:PDF