Dofinansowanie

 

 
 


„Dotacje na kapitał obrotowy dla BUKAT Hurtownia Owoców

i Warzyw Grzegorz Bukato"

 

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Beneficjent: BUKAT" Hurtownia Owoców i Warzyw Grzegorz Bukato

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4.

dotacje na kapitał obrotowy programu operacyjnego rozwoju 2014-2020

 

 

EU
EU
EU


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu Usprawnienie gospodarki magazynowej poprzez wprowadzenie automatycznego procesu sortowania, kompletacji, pakowania i przygotowania produktów do sprzedaży współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcyjnego oraz innowacyjnej technologii.