Przepisy dotyczące transportu

Przepisy dotyczące transportu

Konwencja CMR: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/1962/s/49/238